statystyka

AKTUALNOŚCI

JAK PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ RZECZOWĄ?

Dowodem przekazania darowizny rzeczowej jest umowa darowizny, w której określono wartość przedmiotu darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru uwzględniającą należny podatek od towarów i usług. Oznacza to m.in., że przekazując darowiznę rzeczową darczyńca zobligowany jest do poniesienia kosztu podatku VAT.

Wzór Umowy Darowizny Rzeczowej znajdziesz tutaj.

na górę strony

Emblemat Royal Rangers ® 1976 The General Council of the Assemblies of God; Springfield, Missouri USA 65802-1894