statystyka

AKTUALNOŚCI

Zgłoszenia na obóz

Wydarzenie:*
Dane osobowe dziecka:
Imię:*
Nazwisko:*
Data urodzenia:*
format: rrrr-mm-dd
Miejsce urodzenia:*
Województwo:
Miasto:*
Adres:*
Kod pocztowy:*
PESEL:*
Rodzaj szkoły:*
Nazwa szkoły dziecka:*
Adres szkoły dziecka:*
Klasa:*
Kontakt z Rodzicami (Opiekunami) w trakcie trwania obozu:
Miasto:*
Adres:*
Kod pocztowy:*
Telefon mamy/opiekunki:*
Email mamy/opiekunki:
Telefon taty/opiekuna:*
Email taty/opiekuna:
Kto ma otrzymać maila z potwierdzeniem zgłoszenia:*
W celu uwierzytelnienia danych wpisz wynik równania: 2+3 =*
Oświadczenie Rodziców (Opiekunów):
*Znana jest nam specyfika wychowania metodą skautową Royal Rangers i wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach prowadzonych tą metodą.
*Wyrażamy zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez stowarzyszenie Royal Rangers Polska z siedzibę we Wrocławiu naszych danych osobowych wyłącznie w celach i ramach prowadzonej przez stowarzyszenie działalności statutowej. Jednocześnie oświadczamy, że jesteśmy świadomi faktu, że przysługuje nam prawo do ich wglądu i zmiany.
Wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach z jazdą na sankach, nartach i snowbordzie.
*Wyrażam zgodę na robienie zdjęć i nagrywanie video podczas obozu mojemu dziecku oraz wykorzystania ich w materiałach reklamowych i na stronach www organizatora.
na górę strony

Emblemat Royal Rangers ® 1976 The General Council of the Assemblies of God; Springfield, Missouri USA 65802-1894