statystyka

AKTUALNOŚCI

WALNY ZJAZD RRP 2020 ON-LINE

Z powodu stanu epidemii w Polsce i zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, informuję członków władz RRP i delegatów ze szczepów RRP, że zgodnie z głosowaniem, Walny Zjazd RRP w roku 2020 odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Walny Zjazd RRP odbędzie się w dniu 21 czerwca 2020 roku o godz. 19:00, w formie spotkania na platformie ZOOM. Informacje szczegółowe na temat spotkania zostaną rozesłane do członków władz i delegatów ze szczepów RRP drogą mailową. Prosimy komendantów szczepów, z których delegatami na Zjazd nie będą komendanci szczepu, o przesłanie do Kwatery Głównej RRP danych delegatów na Zjazd: imię, nazwisko, adres e-mail.

na górę strony

Emblemat Royal Rangers ® 1976 The General Council of the Assemblies of God; Springfield, Missouri USA 65802-1894