statystyka

AKTUALNOŚCI: Stopnie instruktorskie

W Royal Rangers Polska obowiązują następujące stopnie instruktorskie:

Stopnie instruktorskie przewodnika/przewodniczki oraz podharcmistrza i podharcmistrzyni zdobywane są przez członków zwyczajnych RR. Zdobycie stopnia odbywa się poprzez ułożenie indywidualnej próby. Stopień instruktorski harcmistrza/harcmistrzyni nadaje Kapituła Harcmistrzowska.

Wymagania prób na stopnie instruktorskie zawarte są w "Regulaminie Stopni Instruktorskich RRP". Próba składa się z kilkunastu zadań mających na celu osiągnięcie sylwetki instruktora zawartej w ideale. Zadania próby są tylko elementem zdobywania stopnia, na równi oceniana jest służba instruktorska pełniona od momentu zdobycia poprzedniego stopnia, bądź - w przypadku kandydata na stopień pwd. - w trakcie trwania próby.

Integralną częścią próby jest regularna praca z mentorem - opiekunem próby, której częścią jest pomoc zdobywającemu stopień w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Formacja osobowa jest nieodłącznym elementem próby instruktorskiej. Próby, w zależności od stopnia, trwają od 12 do 24 miesięcy.

Stopnie instruktorskie są odzwierciedleniem poziomu wiedzy, dojrzałości duchowej i społecznej oraz umiejętności wychowawczych instruktora. Są podzielone zgodnie z czterema aspektami rozwoju człowieka, wynikającymi z idei służby Royal Rangers:

  1. aspekt umysłowy,
  2. aspekt duchowy,
  3. aspekt społeczny,
  4. aspekt fizyczny.

Za poziom dojrzałości skautowej kandydata na instruktora odpowiedzialny jest opiekun próby.

Nadzór nad zdobywaniem stopni instruktorskich: ich otwarciem, przebiegiem i zamknięciem należy do zadań Komisji Stopni Instruktorskich. Komisje Stopni Instruktorskich są powoływane przez Komendanta Głównego RRP i działają wg "Regulaminu Stopni Instruktorskich".

Stopnie instruktorskie mają swoje oznaczenia na mundurze Royal Rangers. Sposób identyfikacji opisany jest w "Regulaminie Mundurowym".

na górę strony

Emblemat Royal Rangers ® 1976 The General Council of the Assemblies of God; Springfield, Missouri USA 65802-1894