statystyka

AKTUALNOŚCI: Stopnie skautowe

Najważniejszym celem zdobywania stopni jest praca nad sobą.

System stopni skautowych określa, w jakim wieku skaut powinien dojść w swoim życiu do pewnych, określonych przez siebie celów. Jest to droga rozwoju, wyzwanie, które stawia sobie skaut i stara się je osiągnąć.

Stopnie są dobrane odpowiednio do wieku i tak powinny być zdobywane, :

Idea i wymagania próby na skauta.

I stopień - Odkrywca - zdobywa osoba od 6 do 10 lat,

Idea i wymagania stopnia odkrywcy.

II stopień - Zwiadowca - zdobywa osoba od 11 do 13 lat,

Idea i wymagania stopnia zwiadowcy.

III stopień - Wędrownik - zdobywa osoba od 14 do 17 lat,

Idea i wymagania stopnia wędrownika.

IV stopień - Ranger - zdobywa osoba od 18 lat.

Idea i wymagania stopnia rangera.

Wzór próby do pobrania tutaj.


Wymagania na dany stopień podzielone są na pięć działów-aspektów. Aspekty oddziaływań wychowawczych wynikają z symboliki Royal Rangers oraz poziomu wyrobienia skautowego. Są to:

1. Aspekt psychiczny.

2. Aspekt duchowy.

3. Aspekt społeczny.

4. Aspekt fizyczny.

5. Wiedza skautowa.

Skaut zdobywając stopień nie tylko zdobywa wiedzę i konkretne umiejętności, ale też w świadomy sposób pracuje nad sobą. Wszystko to dzieje się w konkretnym momencie jego życia codziennego: w szkole, w pracy, podczas zabawy czy służby - wszędzie tam gdzie gromadzi swoje doświadczenia.

Próby na stopnie są sprawdzianem postaw, charakteru, umiejętności i wiedzy skautów. Wymagania prób wynikają z zarysu metodologii wychowawczej, przypisanej każdej grupie wiekowej i są opisane w "Regulaminie Stopni Skautowych". Zmieniają swój charakter od konkretnych zadań dla stopni niższych, poprzez danie możliwości wyborów w stopniach średnich do samodzielnego układania indywidualnych, własnych prób w stopniach najwyższych.

"Regulamin Stopni Skautowych" jest ściśle powiązany z "Regulaminem Sprawności", które skauci zdobywają.

na górę strony

Emblemat Royal Rangers ® 1976 The General Council of the Assemblies of God; Springfield, Missouri USA 65802-1894